Ştergerea şi restaurarea mesajelor

Puteţi şterge mesaje din dispozitivul şi computerul dvs. Puteţi de asemenea restaura mesaje care au fost stocate în computerul dvs. Dacă ştergeţi un mesaj din dispozitivul dvs., mesajul este şters permanent şi nu-l puteţi restaura.

Pentru a şterge şi restaura mesaje din computer, faceţi următoarele:

 1. Evidenţiaţi grupul Toate sau un grup inteligent în zona de navigare. Puteţi vedea o listă a mesajelor conţinute în grupul Toate sau în grupul inteligent pe care l-aţi evidenţiat.

 2. Verificaţi dacă vizualizaţi mesajele aranjate după data la care mesajele au fost trimise sau primite. Pentru a face acest lucru, faceţi clic pe butoanele de deasupra zonei articolelor.

 3. Selectaţi unul sau mai multe mesaje pe care doriţi să le ştergeţi. Pentru a selecta mesaje învecinate, faceţi clic pe primul mesaj, după care ţineţi apăsată tasta SHIFT şi faceţi clic pe ultimul mesaj. Pentru a selecta mesaje neînvecinate, faceţi clic pe primul mesaj, după care ţineţi apăsată tasta CTRL şi faceţi clic pe alte mesaje.

 4. Faceţi clic dreapta şi selectaţi Ştergere. Mesajele sunt mutate în folderul Mesaje şterse.

 5. Pentru a goli folderul Mesaje şterse, faceţi clic dreapta pe numele folderului în zona de navigare şi, din meniul contextual care se deschide, selectaţi Golire Mesaje şterse.
  SAU
  Pentru a restaura mesaje din folderul Mesaje şterse, evidenţiaţi numele folderului în zona de navigare, selectaţi mesajele dorite în zona articolelor, faceţi clic dreapta şi selectaţi Restaurare.

Ovi Nokia Help tip Ştergerea şi restaurarea mesajelor Sfat:

Mai puteţi şterge mesajele permanent şi evidenţiind mesajele în zona articolelor şi apăsând tastele SHIFT+Delete.

Pentru a restaura un mesaj şters care aparţine unui fir de mesaje, faceţi clic pe Restaurare în timpul vizualizării mesajului în zona conţinutului.

Pentru a şterge permanent mesaje din dispozitivul dvs., faceţi următoarele:

 1. Evidenţiaţi oricare dintre folderele listate în zona dispozitivului. Puteţi vedea o listă a mesajelor conţinute în folder.

 2. Selectaţi unul sau mai multe mesaje pe care doriţi să le ştergeţi. Pentru a selecta mesaje învecinate, faceţi clic pe primul mesaj, după care ţineţi apăsată tasta SHIFT şi faceţi clic pe ultimul mesaj. Pentru a selecta mesaje neînvecinate, faceţi clic pe primul mesaj, după care ţineţi apăsată tasta CTRL şi faceţi clic pe alte mesaje.

 3. Faceţi clic dreapta şi selectaţi Ştergere. Mesajul este şters permanent din dispozitivul dvs. şi nu-l puteţi restaura.

Ştergerea şi restaurarea mesajelor