Exportarea mesajelor

Puteţi stoca toate mesajele din Nokia Ovi Suite într-un fişier CSV. Este o bună modalitate de a realiza copii de siguranţă a tuturor mesajelor dvs.

Pentru a exporta mesaje din Nokia Ovi Suite într-un fişier CSV, procedaţi în modul următor:

  1. Selectaţi Fişier > Exportaţi toate mesajele.

  2. Selectaţi un fişier CSV existent pentru a-l suprascrie sau selectaţi Nou pentru a crea un fişier nou.

  3. Faceţi clic pe OK. Toate mesajele dvs. sunt stocate în fişier.

 

Vă puteţi importa mesajele înapoi în Nokia Ovi Suite. Consultaţi Importarea mesajelor pentru detalii.

Puteţi deschide de asemenea orice fişier CSV direct pentru vizualizare cu multe aplicaţii pentru foi de calcul.

 

Vezi şi:

Importarea mesajelor

 

Exportarea mesajelor