Editarea unui grup inteligent

Pentru a edita un grup inteligent, procedaţi în modul următor:

  1. Evidenţiaţi oricare dintre grupurile inteligente afişate sub Toate.

  2. Selectaţi Editare > Editare grup inteligent. Se deschide dialogul “Editare grup inteligent”.

  3. Editaţi numele grupului inteligent sau regulile care sunt aplicate grupului inteligent.

  4. Faceţi clic pe Salvare pentru a închide dialogul.

 

Vezi şi:

Copierea unui grup inteligent

Ştergerea unui grup inteligent

Editarea unui grup inteligent