Crearea unui grup inteligent

Pentru a crea un grup inteligent, procedaţi în modul următor:

  1. Faceţi clic pe Adăugare grup inteligent sub grupurile inteligente care sunt deja afişate în Mesaje. Se deschide dialogul “New smart group”.

  2. Tastaţi un nume pentru grupul inteligent.

  3. Din lista derulantă a regulilor, faceţi clic pe regula pe care doriţi s-o aplicaţi pentru mesaje, de exemplu starea mesajului.

  4. Din lista derulantă a valorilor pentru regula pe care aţi selectat-o, faceţi clic pe valoarea dorită, de exemplu necitite.

  5. Pentru a defini altă regulă şi o valoare pentru aceasta, faceţi clic pe Adăugare regulă nouă. Numărul mesajelor care corespund cu regulile definite este afişat în timp ce creaţi grupul inteligent.

  6. Când aţi terminat crearea grupului inteligent, faceţi clic pe Salvare pentru a închide dialogul. Grupul inteligent pe care l-aţi creat se afişează în zona de navigare.

 

Vezi şi:

Editarea unui grup inteligent

Ştergerea unui grup inteligent

Crearea unui grup inteligent