Copierea unui grup inteligent

Puteţi să copiaţi un grup inteligent existent şi modificaţi ulterior regulile care sunt aplicate duplicatului. În acest fel, nu trebuie să creaţi un grup inteligent de la zero.

Pentru a copia un grup inteligent, procedaţi în modul următor:

  1. Evidenţiaţi oricare dintre grupurile inteligente afişate sub Toate.

  2. Faceţi clic dreapta şi selectaţi Copiere reguli. Dialogul “Editare grup inteligent” se deschide afişând un nume implicit pentru grupul inteligent. Dacă doriţi să redenumiţi grupul, tastaţi un nume nou în câmpul numelui.

  3. Editaţi regulile care se aplică grupului inteligent.

  4. Faceţi clic pe Salvare pentru a închide dialogul.

 

Vezi şi:

Editarea unui grup inteligent

Copierea unui grup inteligent