Vizualizarea şi filtrarea hărţilor şi a fişierelor de îndrumare vocală

Când se deschide aplicaţia Hărţi în Nokia Ovi Suite, puteţi vedea în ordine alfabetică toate hărţile disponibile. Pentru a vedea ce tip de îndrumare vocală este disponibil pentru descărcare pentru fiecare limbă, selectaţi Fişiere de îndrumare vocală.

Când vizualizaţi hărţile sau fişierele de îndrumare vocală disponibile pentru descărcare, puteţi vedea uşor ce hărţi sau fişiere de îndrumare vocală aveţi deja în dispozitiv.

Vizualizarea hărţilor şi fişierelor de îndrumare vocală din dispozitiv

Pentru a vizualiza ce hărţi şi fişiere de îndrumare vocală aveţi în dispozitiv, faceţi clic pe Hărţi şi îndrumare vocală în zona dispozitivului.

Dacă aveţi conectate mai multe dispozitive, selectaţi celălalt dispozitiv din zona de selecţie a dispozitivelor şi veţi putea vedea lista hărţilor şi fişierelor de îndrumare vocală din dispozitivul respectiv.

Ovi Nokia Help info Vizualizarea şi filtrarea hărţilor şi a fişierelor de îndrumare vocală Observaţie:

Asiguraţi-vă că Nokia Ovi Suite foloseşte aceeaşi locaţie de memorie în dispozitiv pentru salvarea conţinutului aplicaţiei Hărţi, conform definiţiei din cadrul setărilor aplicaţiei Hărţi. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea opţiunilor aplicaţiei Hărţi.

 

Filtrarea hărţilor şi fişierelor de îndrumare vocală

Puteţi găsi o anumită hartă sau un anumit fişier de îndrumare vocală filtrând lista care este vizibilă în prezent. Începeţi să tastaţi numele ţării, zonei sau fişierului de îndrumare vocală în câmpul de filtrare şi hărţile sau fişierele de îndrumare vocală corespunzătoare textului tastat se afişează în listă. Pentru a goli câmpul de filtrare, faceţi clic pe pictograma X.

Vizualizarea şi filtrarea hărţilor şi a fişierelor de îndrumare vocală