Modificarea opţiunilor aplicaţiei Fotografii

Pentru a modifica opţiunile aplicaţiei Fotografii, selectaţi Instrumente > Opţiuni>. Puteţi vizualiza şi modifica opţiunile specifice aplicaţiei Fotografii pe filele Sincronizare dispozitiv şi Fotografii.

Definirea opţiunilor de sincronizare pentru fotografii

Mergeţi la fila Sincronizare dispozitiv şi, din meniul derulant, selectaţi dispozitivul căruia doriţi să-i modificaţi opţiunile. Dacă la computer nu aveţi conectat decât un singur dispozitiv, acesta este selectat automat. Din lista articolelor ce pot fi sincronizate, selectaţi Fotografii pentru a copia fotografii sau videoclipuri noi din dispozitivul dvs. pe Nokia Ovi Suite când faceţi clic pe Sincronizare totală. De asemenea, selectaţi caseta de bifare din partea inferioară a ferestrei dacă doriţi sincronizarea automată de fiecare dată când conectaţi dispozitivul la computer. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Despre sincronizarea fotografiilor şi videoclipurilor.

Selectarea folderului pentru fotografii şi videoclipuri

Mergeţi la fila Fotografii pentru a selecta locaţia fotografiilor şi videoclipurilor dvs. Pentru schimbarea locaţiei curente, faceţi clic pe Schimbare.

Adăugarea şi eliminarea folderelor de veghe

Accesaţi fila Fotografii pentru a adăuga şi elimina foldere de veghe, pe care Nokia Ovi Suite le scanează cu regularitate pentru fotografii sau videoclipuri noi şi care adaugă fişierele automat la biblioteca dvs. foto. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Adăugarea fotografiilor şi videoclipurilor în biblioteca dvs. foto.

Modificarea opţiunilor aplicaţiei Fotografii