Gestionarea albumelor

Vă puteţi gestiona albumele după cum urmează:

 • Redenumiţi albumele

 • Copiaţi fotografii sau videoclipuri dintr-un album în altul

 • Eliminaţi fotografii sau videoclipuri dintr-un album

 • Ştergeţi albume

 

Ovi Nokia Help info Gestionarea albumelor Observaţie:

Reţineţi că albumele nu sunt disponibile de pe toate modelele de dispozitive.

 

Pentru a redenumi un album, procedaţi în modul următor:

 1. Evidenţiaţi numele unui album în zona de navigare sau a dispozitivului.

 2. Faceţi clic dreapta şi selectaţi Redenumire.

 3. Tastaţi un nume nou pentru album.

 4. Apăsaţi Enter.

 

Pentru a copia fotografii sau videoclipuri dintr-un album în altul, procedaţi în modul următor:

 1. În zona de navigare sau a dispozitivului, evidenţiaţi numele albumului care conţine fişierele pe care vreţi să le copiaţi.

 2. În zona conţinutului, evidenţiaţi fotografiile şi videoclipurile dorite.

 3. Glisaţi fişierele în albumul în care vreţi să le copiaţi.

 

Pentru a elimina o fotografie sau un videoclip dintr-un album, procedaţi în modul următor:

 1. În zona de navigare sau a dispozitivului, evidenţiaţi numele albumului din care vreţi să eliminaţi o fotografie sau un videoclip.

 2. În zona conţinutului, evidenţiaţi fişierul dorit.

 3. Faceţi clic dreapta şi selectaţi Eliminare din album. Confirmaţi eliminarea. Imaginea sau videoclipul este eliminat din album, dar rămâne în grupul “Toate”.

 

Pentru a şterge un album, procedaţi în modul următor:

 1. Evidenţiaţi numele unui album în zona de navigare sau a dispozitivului.

 2. Faceţi clic dreapta şi selectaţi Ştergere. Confirmaţi ştergerea. Albumul este şters, dar fotografiile sau videoclipurile care au făcut parte din album rămân în grupul “Toate”.

Gestionarea albumelor