Sincronizarea conţinutului

Puteţi menţine conţinutul dispozitivului dvs. mobil sincronizat cu Nokia Ovi Suite. Acest lucru înseamnă că puteţi accesa acelaşi conţinut atât pe dispozitivul dvs. mobil, cât şi pe computer. Dacă vi se întâmplă să pierdeţi dispozitivul, întregul conţinut se află în siguranţă în Nokia Ovi Suite.

Pregătirea pentru sincronizare

Prima dată când vă conectaţi dispozitivul la computer, nicio parte din conţinutul dispozitivului nu este afişată în Nokia Ovi Suite. Începeţi prin definirea opţiunilor dvs. de sincronizare şi sincronizând conţinutul dispozitivului. Posibilele tipuri ale conţinutului de sincronizat sunt: contacte, fotografii şi videoclipuri, mesaje, articole de agendă şi sarcini, note, marcaje şi fluxuri web.

Ovi Nokia Help info Sincronizarea conţinutului Observaţie:

Este posibil ca unele dintre tipurile de conţinut enumerate mai sus să nu fie disponibile. Acest lucru depinde de modelul dispozitivului pe care-l folosiţi şi de aplicaţiile instalate în computer.

Pentru configurarea sincronizării, procedaţi în modul următor:

  1. Mergeţi la ecranul de start din Nokia Ovi Suite şi selectaţi Configurare sincronizare.

  2. Selectaţi ce tipuri de conţinut doriţi să sincronizaţi între dispozitiv şi Nokia Ovi Suite.

  3. Selectaţi dacă doriţi sau nu ca tipurile de conţinut să fie sincronizate automat. Sincronizarea automată are loc ori de câte ori vă conectaţi dispozitivul la Nokia Ovi Suite sau când selectaţi alt dispozitiv decât cel pe care îl foloseaţi din zona de selecţie a dispozitivului.

 

Ovi Nokia Help info Sincronizarea conţinutului Observaţie:

Nu deconectaţi dispozitivul de la computer în timpul sincronizării conţinutului.

În cazul în care sincronizarea conţinutului între dispozitiv şi computer nu se poate face complet, se deschide o casetă de dialog care vă afişează informaţii detaliate despre posibilele probleme (de exemplu, conexiunea la dispozitivul dvs este posibil să se fi întrerupt).

 

Vezi şi:

Modificarea opţiunilor de sincronizare ale dispozitivului

Sincronizarea conţinutului