Despre restaurarea conţinutului dispozitivului

Când efectuaţi restaurarea conţinutului dispozitivului, este de preferat să folosiţi o conexiune prin cablu USB în loc de Bluetooth, deoarece restaurarea se realizează astfel mult mai rapid. Pentru informaţii suplimentare despre conectarea printr-un cablu USB, consultaţi Despre conectarea dispozitivului printr-un cablu USB.

Bine de ştiut când sunteţi în fereastra de selecţie a fişierului din cadrul expertului

Cel mai recent fişier cu copii de siguranţă din dispozitivul conectat în prezent este selectat ca implicit. Dacă dispozitivul conectat nu are niciun fişier cu copii de siguranţă, este selectat ca implicit cel mai recent fişier cu copii de siguranţă existent, definit conform datei. Reţineţi că, dacă aţi folosit anterior Nokia PC Suite pentru copierea de siguranţă a conţinutului dispozitivului dvs., puteţi restaura copiile de siguranţă cu Nokia Ovi Suite.

Dacă selectaţi restaurarea unui fişier cu copii de siguranţă diferit, vizualizarea se actualizează automat conform conţinutului fişierului selectat. Este afişat doar conţinutul care poate fi restaurat pe dispozitivul conectat în prezent. Copiile de siguranţă ale conţinutului dintr-un dispozitiv diferit pot să nu fie compatibile cu dispozitivul conectat în prezent.

Nu se realizează copii de siguranţă ale licenţelor DRM ale pieselor dvs. muzicale şi ale hărţilor şi fişierelor de îndrumare vocală, prin urmare acestea nu pot fi restaurate pe dispozitivul dvs. Puteţi totuşi recupera licenţele DRM şi descărca din nou hărţile şi fişierele dvs. de îndrumare vocală. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Recuperarea licenţelor de muzică după restaurare şi Descărcarea hărţilor.

Ovi Nokia Help info Despre restaurarea conţinutului dispozitivului Observaţie:

Dacă primiţi un avertisment despre un fişier cu copii de siguranţă posibil modificat, se recomandă să nu restauraţi fişierul în dispozitiv. Fişierul poate conţine software dăunător care, dacă este restaurat în dispozitiv, poate deteriora dispozitivul.

 

Bine de ştiut când sunteţi în fereastra desfăşurării restaurării din cadrul expertului

Dacă restauraţi conţinut pe acelaşi model de dispozitiv ca cel anterior, trebuie să reporniţi dispozitivul pentru a termina restaurarea. Dacă restauraţi conţinut pe un model de dispozitiv diferit faţă de cel anterior, nu este necesară repornirea.

Ovi Nokia Help info Despre restaurarea conţinutului dispozitivului Observaţie:

Dacă restauraţi conţinut printr-o conexiune Bluetooth, trebuie să reconectaţi dispozitivul la computer după ce reporniţi dispozitivul.

Vezi şi:

Depanarea copierii de siguranţă şi a restaurării

 

 

Despre restaurarea conţinutului dispozitivului