Despre copierea de siguranţă a conţinutului dispozitivului

Când efectuaţi copierea de siguranţă a conţinutului dispozitivului, este de preferat să folosiţi o conexiune prin cablu USB în loc de Bluetooth, deoarece copierea de siguranţă se realizează astfel mult mai rapid. Pentru informaţii suplimentare despre conectarea printr-un cablu USB, consultaţi Despre conectarea dispozitivului printr-un cablu USB.

Dacă nu aţi mai efectuat o copiere de siguranţă de peste o lună, în Nokia Ovi Suite se afişează o notificare în legătură cu această problemă. Puteţi începe efectuarea unei copieri de siguranţă făcând clic pe legătura Copiere siguranţă acum.

Ovi Nokia Help info Despre copierea de siguranţă a conţinutului dispozitivului Observaţie:

În timpul copierii de siguranţă, toate aplicaţiile din dispozitivul dvs. se vor închide. De exemplu, dacă ascultaţi muzică, playerul se va închide.

 

Bine de ştiut când sunteţi în fereastra de selecţie a conţinutului din cadrul expertului

Toate tipurile de conţinut sunt selectate implicit când folosiţi prima dată expertul. Ulterior, tipurile de conţinut sunt preselectate în funcţie de folosirile anterioare ale expertului. Tipurile de conţinut precum contactele, agenda şi mesajele sunt întotdeauna incluse în copia de siguranţă şi nu pot fi deselectate.

Dacă aveţi o cartelă de memorie introdusă în dispozitiv, puteţi decide dacă doriţi să realizaţi copierea de siguranţă a conţinutului selectat şi de pe cartela de memorie.

Ovi Nokia Help info Despre copierea de siguranţă a conţinutului dispozitivului Observaţie:

Licenţele DRM ale pieselor dvs. muzicale, precum şi hărţile şi fişierele dvs. de îndrumare vocală nu sunt incluse în copia de siguranţă. Puteţi totuşi recupera licenţele DRM şi descărca din nou hărţile şi fişierele dvs. de îndrumare vocală. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Recuperarea licenţelor de muzică după restaurare şi Descărcarea hărţilor.

 

Dacă doriţi să schimbaţi locul în care se salvează fişierul cu copia de siguranţă în computer, faceţi clic pe Răsfoire.

Bine de ştiut când sunteţi în fereastra desfăşurării copierii de siguranţă din cadrul expertului

Pentru a vedea cum progresează copierea de siguranţă a conţinutului dispozitivului, faceţi clic pe Afişare detalii. Puteţi vedea ce fişier individual sau tip de conţinut (de exemplu, contacte, agendă şi note, mesaje) este copiat şi cât la sută din fişierul sau tipul respectiv de conţinut a fost copiat.

Dacă decideţi oprirea copierii de siguranţă curente făcând clic pe Oprire, expertul trebuie să ajungă într-un punct sigur pentru a se opri fără să se producă nicio eroare în dispozitiv. După ce se ajunge într-un punct sigur, copierea de siguranţă se opreşte. Poate dura câteva minute până ca expertul să ajungă într-un punct de oprire sigur.

Ovi Nokia Help info Despre copierea de siguranţă a conţinutului dispozitivului Observaţie:

Dacă faceţi clic pe Repornire în fereastra cu copierea de siguranţă oprită, ajungeţi înapoi la fereastra de selecţie a conţinutului, iar dacă faceţi clic pe Terminare, întregul expert copiere de siguranţă se închide.

 

Puteţi de asemenea dispune realizarea unei copieri de siguranţă automate a conţinutului dispozitivului dvs. la intervale regulate. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Despre copierea de siguranţă automată.

Vezi şi:

Despre restaurarea conţinutului dispozitivului

Depanarea copierii de siguranţă şi a restaurării

 

Despre copierea de siguranţă a conţinutului dispozitivului