Depanarea copierii de siguranţă şi a restaurării

În cazul în care copierea de siguranţă sau restaurarea conţinutului dispozitivului nu reuşeşte, procedaţi într-unul din modurile următoare:

  • Dacă s-a întrerupt conexiunea dintre dispozitiv şi computer, întâi reporniţi dispozitivul. Altfel, dispozitivul nu va mai funcţiona. Pe urmă reconectaţi cablul USB la dispozitiv în modul USB Nokia Ovi Suite (sau PC Suite). Dacă nici aceasta nu ajută, treceţi la o conexiune Bluetooth. Pentru informaţii suplimentare despre conectarea dispozitivului prin Bluetooth, consultaţi Despre conectarea dispozitivului prin Bluetooth.

  • Dacă nivelul acumulatorului dispozitivului este prea scăzut, conectaţi dispozitivul la un încărcător.

  • Dacă folderul în care încercaţi să salvaţi fişierul cu copia de siguranţă nu este găsit, verificaţi calea fişierului spre folder sau selectaţi alt folder în care să salvaţi fişierul.

  • Dacă pe computer nu există suficient spaţiu pentru salvarea fişierului cu copii de siguranţă, ştergeţi nişte fişiere din computer sau relocaţi fişierele pe un card de tip memory stick sau pe un disc fix extern.

  • Dacă fişierul cu copii de siguranţă selectat nu mai este disponibil, alegeţi altul pentru restaurare în dispozitiv.

  • Dacă nu s-a putut realiza copierea de siguranţă sau restaurarea unei părţi a conţinutului dispozitivului, încercaţi să refaceţi copierea de siguranţă sau restaurarea conţinutului.

  • Dacă dispozitivul nu dispune de memorie suficientă pentru restaurarea fişierului copie de siguranţă, partea conţinutului care nu încape se salvează pe computer. Locul în care se salvează conţinutul este acelaşi pe care l-aţi ales pentru salvarea fişierelor copii de siguranţă. Locul se afişează de asemenea pe ecran. Reţineţi că, în unele cazuri, conţinutul excedentar nu se salvează pe computer, ci vi se cere în schimb să reduceţi spaţiul necesar prin deselectarea unora dintre tipurile de conţinut în fereastra de selecţie a fişierului copie de siguranţă a expertului restaurare.

  • Dacă nu alegeţi niciun conţinut de restaurat, restaurarea nu pate continua. Alegeţi un conţinut de restaurat în dispozitiv şi faceţi clic pe Start.

  • Dacă deconectaţi dispozitivul în timpul restaurării, trebuie să reporniţi dispozitivul şi să refaceţi restaurarea pentru a vă asigura că dispozitivul va funcţiona corect.

Depanarea copierii de siguranţă şi a restaurării