Contacte – prezentare generală

În Contacte, puteţi să faceţi următoarele:

  • Să vă vizualizaţi şi editaţi contactele pe computer şi dispozitiv.

  • Să vă sincronizaţi contactele între dispozitiv, Nokia Ovi Suite şi cu software-ul pe care-l folosiţi pe computer pentru agendă şi e-mail.

  • Să mutaţi contactele între computer şi dispozitiv, prin glisarea lor dintr-un loc în altul.

 

Pentru mai multe informaţii despre software-ul de computer pentru agendă şi e-mail acceptat, consultaţi Cerinţe sistem.

Ovi Nokia Help info Contacte   prezentare generală Observaţie:

Dacă aţi transferat piese muzicale protejate la copiere înainte de utilizarea aplicaţiei Contacte, comutaţi modul USB al dispozitivului dvs. înapoi pe modul Nokia Ovi Suite (sau PC Suite). Pentru informaţii suplimentare despre selectarea modului USB, consultaţi ghidul utilizatorului dispozitivului.

Unele modele de dispozitive nu acceptă toate caracteristicile Nokia Ovi Suite. Aşadar este posibil ca unele dintre caracteristicile descrise în acest ajutor să nu fie disponibile pentru modelul dispozitivului dvs.

Vezi şi:

Deschiderea contactelor

Vizualizarea şi filtrarea contactelor

Crearea contactelor

Editarea contactelor

Sortarea contactelor

Gruparea contactelor

Ştergerea şi restaurarea contactelor

Trimiterea informaţiilor de contact în e-mail

Trimiterea de mesaje text către contacte

Sincronizarea contactelor

Contacte – prezentare generală