Sincronizarea contactelor

Prin sincronizare se înţelege actualizarea conţinutului între diferite locaţii – de exemplu, între dispozitiv şi Nokia Ovi Suite – astfel încât în fiecare locaţie să existe acelaşi conţinut. Prin sincronizare, puteţi menţine contactele actualizate în dispozitiv, Nokia Ovi Suite şi software-ul dvs. de gestiune a datelor (ca Microsoft Outlook). De asemenea, prin sincronizare contactele sunt păstrate în siguranţă în Nokia Ovi Suite, dacă vi se întâmplă vreodată să pierdeţi dispozitivul.

Ovi Nokia Help info Sincronizarea contactelor Observaţie:

Pentru a putea sincroniza contactele între dispozitiv şi altă locaţie de sincronizare, contactele din dispozitivul dvs. trebuie stocate în memoria dispozitivului şi nu pe cartela SIM. Consultaţi ghidul de utilizare al dispozitivului dvs. pentru instrucţiuni detaliate despre mutarea sau copierea contactelor de pe cartela SIM în memoria dispozitivului.

Când vă sincronizaţi contactele între dispozitiv şi Nokia Ovi Suite, contactele din dispozitiv sunt stocate în Nokia Ovi Suite. Dacă sincronizaţi contactele din alt dispozitiv cu Nokia Ovi Suite, contactele din primul dispozitiv se sincronizează de asemenea cu dispozitivul conectat în prezent.

Pentru a evita crearea contactelor duplicat, nu folosiţi alte aplicaţii din dispozitiv, ca de exemplu Mail for Exchange, pentru sincronizarea contactelor din dispozitivul dvs. dacă folosiţi deja Nokia Ovi Suite în acest scop.

Dacă la Nokia Ovi Suite sunt conectate mai multe dispozitive concomitent, se sincronizează numai contactele din dispozitivul activ (adică dispozitivul selectat în prezent în zona dispozitivului) când faceţi clic pe Sincronizare contacte.

Pentru sincronizarea contactelor din dispozitiv pe computer, procedaţi într-unul din modurile următoare:

  • Dacă sunteţi în ecranul de start Nokia Ovi Suite, faceţi clic pe Sincronizare în zona Contacte a ecranului de start.

  • Dacă sunteţi în ecranul Contacte al Nokia Ovi Suite, faceţi clic pe Sincronizare contacte în zona dispozitivului.

Ovi Nokia Help tip Sincronizarea contactelor Sfat:

Puteţi de asemenea sincroniza contactele automat de fiecare dată când vă conectaţi dispozitivul la computer. Pentru a face acest lucru, mergeţi la Instrumente > Opţiuni > Sincronizare dispozitiv pentru a modifica opţiunile de sincronizare pentru dispozitivul dvs..

Odată ce sincronizarea este finalizată, puteţi verifica ce contacte au fost modificate în Nokia Ovi Suite sau copiate în Nokia Ovi Suite făcând clic pe grupul Actualizate recent din zona de navigare a aplicaţiei Contacte. Grupul Actualizate recent conţine contactele care au fost actualizate în urmă cu cel mult două săptămâni.

Ovi Nokia Help info Sincronizarea contactelor Observaţie:

Un grup inteligent nu poate fi redenumit, editat sau şters.

Vezi şi:

Modificarea opţiunilor de sincronizare ale contactelor

Despre sincronizare

 

Sincronizarea contactelor