Editarea contactelor

Pentru a edita detaliile unui contact, procedaţi în modul următor:

 1. În zona articolelor, evidenţiaţi un contact pe care doriţi să-l editaţi. Detaliile contactului sunt afişate în zona conţinutului.

Ovi Nokia Help info Editarea contactelor Observaţie:

La vizualizarea unui contact nu se afişează decât câmpurile cu detalii de contact care conţin informaţii.

Dacă v-aţi definit propriile titluri în dispozitiv pentru anumite detalii ale contactelor, acestea sunt afişate în Nokia Ovi Suite cu titluri implicite, de exemplu Mobil (acasă) sau Mobil (serviciu). Când vă sincronizaţi contactele, aceste titluri ale detaliilor contactelor sunt restaurate în dispozitivul dvs. aşa cum le-aţi definit acolo.

 1. Faceţi dublu clic pe un contact în zona articolelor,  sau faceţi clic pe Editare în colţul din dreapta de sus al zonei conţinutului. Contactul se deschide în modul de editare.

 2. În modul de editare, faceţi una sau mai multe dintre următoarele:

  • Modificaţi detaliile dorite ale contactului, deja existente.

  • Adăugaţi sau eliminaţi imaginea unui contact făcând clic pe Adăugare sau Ştergere. Puteţi de asemenea glisa sau copia o imagine din altă locaţie. Glisarea sau copierea unei imagini este de asemenea posibilă şi din afara modului de editare. Formatele de imagine posibile sunt JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP şi GIF.

  • Schimbaţi imaginea contactului făcând clic pe Modificare.

  • Schimbaţi eticheta unui detaliu de contact făcând clic pe o etichetă şi selectând una din meniul derulant care se deschide.

  • Adăugaţi detalii făcând clic pe Adăugare [detaliu contact corespunzător] sau, dacă sunt disponibile, eliminaţi detaliile făcând clic pe butonul ştergere de la sfârşitul câmpului detaliului.

 3. Faceţi clic pe Salvare. Modificările sunt salvate şi modul de editare se închide.

 

Puteţi sincroniza contacte modificate cu dispozitivul şi computerul dvs. făcând clic pe Sincronizare contacte. Pentru informaţii suplimentare despre sincronizarea contactelor, consultaţi Sincronizarea contactelor.

Ovi Nokia Help tip Editarea contactelor Sfat:

Dacă doriţi să aveţi un contact care are aproape aceleaşi informaţii ca alt contact (cum este cazul informaţiilor de contact ale unui cuplu), deschideţi contactul în fereastra conţinut sau în modul editare, faceţi clic dreapta într-un spaţiu gol şi faceţi clic pe Creare contact duplicat.

Vezi şi:

Crearea contactelor

Gruparea contactelor

Editarea contactelor