Depanarea conexiunilor prin cablu

În cazul în care conectarea dispozitivului printr-un cablu USB nu reuşeşte, faceţi următoarele:

  • Verificaţi dacă pe dispozitivul dvs. aţi selectat modul USB Nokia Ovi Suite (sau PC Suite) şi cablul este conectat corespunzător.  Pentru aceasta, mergeţi la Setări > Conectivitate sau Conexiune, în funcţie de termenul utilizat în dispozitiv, şi, sub cablu USB, verificaţi dacă este selectat modul USB Nokia Ovi Suite (sau PC Suite).

  • Deconectaţi cablul din dispozitiv şi reconectaţi-l. Dacă dispozitivul tot nu este detectat, deconectaţi cablul, reporniţi dispozitivul şi computerul şi încercaţi din nou.

  • Verificaţi dacă utilizaţi un cablu Nokia original şi tipul de cablu corect pentru dispozitivul dvs. Pentru informaţii despre tipurile de cabluri USB acceptate, consultaţi Cerinţe sistem.

 

Pentru informaţii suplimentare despre selectarea modului USB, consultaţi ghidul utilizatorului dispozitivului.

Depanarea conexiunilor prin cablu