Zarządzanie albumami

W ramach zarządzania albumami można:

 • zmieniać nazwy albumów,

 • kopiować zdjęcia z jednego albumu do innego

 • usuwać z albumu zdjęcia lub filmy

 • usuwać albumy

 

Ovi Nokia Help info Zarządzanie albumami Uwaga:

W niektórych modelach urządzeń albumy mogą nie być dostępne.

 

Aby zmienić nazwę albumu:

 1. Zaznacz nazwę albumu w obszarze nawigacji lub obszarze urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Zmień nazwę.

 3. Wpisz nową nazwę albumu.

 4. Naciśnij klawisz Enter.

 

Aby skopiować zdjęcia lub filmy z jednego albumu do innego:

 1. W obszarze nawigacji lub obszarze urządzeń zaznacz nazwę albumu zawierającego pliki, które chcesz skopiować.

 2. W obszarze treści zaznacz żądane zdjęcia i filmy.

 3. Przeciągnij pliki do albumu, do którego chcesz je skopiować.

 

Aby z albumu usunąć zdjęcie lub film:

 1. W obszarze nawigacji lub obszarze urządzeń zaznacz nazwę albumu, z którego chcesz usunąć zdjęcie lub film.

 2. W obszarze treści zaznacz żądany plik.

 3. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Usuń z albumu. Potwierdź decyzję usunięcia. Zdjęcie lub film zostanie usunięty z albumu, ale pozostanie w grupie “Wszystkie”.

 

Aby usunąć album:

 1. Zaznacz nazwę albumu w obszarze nawigacji lub obszarze urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Usuń. Potwierdź decyzję usunięcia. Album zostanie usunięty, ale należące do niego zdjęcia lub filmy pozostaną w grupie “Wszystkie”.

Zarządzanie albumami