Usuwanie i przywracanie zdjęć i filmów

Pliki można usuwać z biblioteki zdjęć w programie Nokia Ovi Suite oraz z urządzenia. Pliki usunięte z biblioteki zdjęć można również przywracać. Jeśli usuniesz zdjęcie lub film z urządzenia, plik zostanie usunięty trwale i nie będzie go można przywrócić za pomocą programu Nokia Ovi Suite.

Aby usunąć zdjęcia lub filmy z biblioteki zdjęć:

 1. Zaznacz w obszarze nawigacji grupę Wszystkie lub grupę inteligentną Ostatnio dodane. W obszarze treści zostaną wyświetlone pliki z wybranej grupy.

 2. Wybierz jeden lub większą liczbę plików do usunięcia.

 3. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Usuń.

  • Aby usunąć pliki z komputera, kliknij przycisk Tak. Pliki zostaną przeniesione do kosza. Aby je przywrócić, przeciągnij je z powrotem do folderu Wszystkie w widoku Zdjęcia.

  • Aby usunąć pliki z widoku Zdjęcia bez usuwania ich z komputera, kliknij przycisk Nie. Pliki zostaną na komputerze w swojej lokalizacji. Aby je przywrócić, przeciągnij je z powrotem do folderu Wszystkie w widoku Zdjęcia.

  • Aby anulować, kliknij przycisk Anuluj.

 

Aby usunąć zdjęcia lub filmy z albumu w bibliotece zdjęć:

 1. Zaznacz album w obszarze nawigacji. W obszarze treści zostaną wyświetlone pliki z wybranej grupy.

 2. Wybierz jeden lub większą liczbę plików do usunięcia.

 3. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Usuń z albumu.

 

 

Więcej informacji o usuwaniu zdjęć i filmów z albumów oraz usuwaniu albumów zawiera temat Zarządzanie albumami.

Usuwanie i przywracanie zdjęć i filmów