Tworzenie albumów

Albumy można tworzyć na przykład w nawiązaniu do konkretnych tematów lub lokalizacji. Albumy ułatwiają porządkowanie zdjęć i filmów, tak aby można je było szybko znaleźć i wygodnie przeglądać.

Aby utworzyć album w bibliotece zdjęć:

  1. Aby w bibliotece zdjęć utworzyć album, w obszarze nawigacji kliknij Utwórz album.
    W ten sposób utworzysz album o domyślnej nazwie, na przykład Nowy album 1.

  2. Wpisz nazwę tego albumu. Nazwa albumu może zawierać maksymalnie 35 znaków.

  3. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić nową nazwę albumu. Pamiętaj, że nazwy albumów muszą być unikatowe.

  4. Do utworzonego albumu przeciągnij jedno lub kilka zdjęć bądź filmów wziętych z jakiegoś albumu w bibliotece zdjęć lub w urządzeniu.

 

Ovi Nokia Help tip Tworzenie albumów Wskazówka:

Aby do albumu w bibliotece zdjęć dodać zdjęcia lub filmy, możesz też zaznaczyć żądane pliki, a potem kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Dodaj do albumu. Z listy istniejących albumów wybierz ten, do którego chcesz dodać zdjęcia lub filmy, lub kliknij opcję Nowy album, aby utworzyć nowy album, do którego pliki zostaną dodane.

Aby sprawdzić liczbę plików w albumie, zaznacz nazwę żądanego albumu w obszarze nawigacji lub obszarze urządzeń. Liczba wyświetlana po nazwie albumu równa jest liczbie plików zawartych w tym albumie.

Zobacz również:

Zarządzanie albumami

Tworzenie albumów