Kopiowanie zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy można kopiować między połączonym urządzeniem a biblioteką zdjęć w pakiecie Nokia Ovi Suite.

Aby skopiować zdjęcia lub filmy z urządzenia do biblioteki zdjęć:

  1. W obszarze urządzeń dostępnym w lewym dolnym rogu widoku Zdjęcia wybierz opcję Wszystkie.

  2. Zaznacz żądane pliki.

  3. Wybierz opcję Narzędzia > Kopiuj do komputera. Wybrane zdjęcia lub filmy zostaną skopiowane do grupy „Wszystkie” w pakiecie Nokia Ovi Suite.

 

Aby skopiować zdjęcia lub filmy z biblioteki zdjęć do urządzenia:

  1. Wybierz grupę „Wszystkie” lub nazwę albumu w obszarze nawigacji.

  2. Zaznacz jedno lub kilka plików w widoku miniatur.

  3. Wybierz opcję Narzędzia > Kopiuj do urządzenia. Wybrane pliki zostaną skopiowane do grupy „Wszystkie” w urządzeniu.

 

Ovi Nokia Help info Kopiowanie zdjęć i filmów Uwaga:

Gdy kopiujesz do urządzenia zdjęcia lub filmy, upewnij się, że używana jest pamięć, w której dostępne jest najwięcej wolnego miejsca. Aby sprawdzić ustawienie lub zmienić pamięć preferowaną, wybierz opcję Narzędzia Opcje i przejdź do widoku Moje urządzenia.

 

Zobacz również:

Dodawanie zdjęć i filmów do biblioteki zdjęć

Kopiowanie zdjęć i filmów