Informacje o synchronizowaniu zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy w urządzeniu mobilnym można synchronizować z programem Nokia Ovi Suite przez kopiowanie nowych plików z urządzenia do biblioteki zdjęć w programie Nokia Ovi Suite. W przypadku utraty urządzenia wszystkie zdjęcia i filmy będą bezpiecznie przechowywane w programie Nokia Ovi Suite.

W widoku startowym programu Nokia Ovi Suite możesz łatwo sprawdzić, ile nowych zdjęć i filmów jest w urządzeniu gotowych do synchronizacji z grupą “Wszystkie” w bibliotece zdjęć tego programu.

Ovi Nokia Help info Informacje o synchronizowaniu zdjęć i filmów Uwaga:

Jeśli przed synchronizacją zdjęć lub filmów przesyłane były utwory muzyczne chronione przed kopiowaniem, przełącz tryb USB urządzenia z powrotem na tryb USB Nokia Ovi Suite (lub PC Suite). Więcej szczegółów dotyczących wybierania trybu USB znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

 

Aby ręcznie synchronizować zdjęcia i filmy z urządzenia na komputer:

  • W widoku startowym programu Nokia Ovi Suite kliknij Synchronizuj w obszarze zdjęć tego widoku.

  • W widoku zdjęć programu Nokia Ovi Suite kliknij Synchronizuj zdjęcia w obszarze urządzeń.

 

Synchronizacja automatyczna

Zdjęcia i filmy z urządzenia mogą być też synchronizowane automatycznie po każdym podłączeniu urządzenia do komputera. W tym celu należy zmodyfikować opcje synchronizacji urządzenia.

Aby automatycznie synchronizować zdjęcia i filmy:

  1. Wybierz Narzędzia > Opcje lub w obszarze urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy obraz urządzenia i wybierz Opcje urządzenia [nazwa urządzenia].

  2. Przejdź do Synchronizacja urządzenia i z rozwijanego menu wybierz urządzenie, którego opcje synchronizacji chcesz zmodyfikować. Jeśli z komputerem połączone jest tylko jedno urządzenie, zostanie ono wybrane automatycznie.

  3. Z listy pozycji, które można synchronizować, wybierz Zdjęcia , aby po kliknięciu opcji Synchronizuj wszystko nowe zdjęcia i filmy z urządzenia zostały skopiowane do programu Nokia Ovi Suite. Ponadto wybierz opcje automatycznej synchronizacji.

  4. Kliknij OK, aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć okno dialogowe.

 

Zobacz również:

Modyfikowanie opcji widoku Zdjęcia

Informacje o synchronizowaniu zdjęć i filmów