Dodawanie zdjęć i filmów do biblioteki zdjęć

W celu dodania zdjęć lub filmów do biblioteki zdjęć możesz skorzystać z następujących możliwości.

Foldery obserwowane

Program Nokia Ovi Suite regularnie skanuje te foldery w poszukiwaniu nowych zdjęć oraz filmów i automatycznie dodaje je do biblioteki zdjęć.

Foldery te mogą znajdować się tylko na lokalnych dyskach twardych komputera, a nie na zewnętrznym dysku twardym ani dysku sieciowym. Skanowanie odbywa się jedynie podczas działania programu Nokia Ovi Suite.

Aby dodać lub usunąć foldery obserwowane:

  1. Wybierz Plik > Dodaj foldery obserwowane.

  2. Wskaż na komputerze foldery zawierające zdjęcia i filmy. Jeśli to konieczne, usuń zaznaczenie folderów zawierających zdjęcia i filmy, których nie chcesz dodać do programu Nokia Ovi Suite. Aby dodać folder, którego nie ma na liście, kliknij przycisk Dodaj folder.

  3. Kliknij OK.

 

 

Inne sposoby dodawania plików do programu Nokia Ovi Suite

  • Przeciąganie zdjęć lub filmów z Eksploratora Windows (lub pulpitu komputera) do biblioteki zdjęć w programie Nokia Ovi Suite.

  • Kopiowanie zdjęć lub filmów z urządzenia. Więcej informacji zawiera temat Kopiowanie zdjęć i filmów.

  • Synchronizowanie zdjęć lub filmów z urządzenia do biblioteki zdjęć w programie Nokia Ovi Suite. Więcej informacji zawiera temat Informacje o synchronizowaniu zdjęć i filmów.

  • W widoku Zdjęcia wybierz Plik > Dodaj pliki do biblioteki.

 

 

Ovi Nokia Help tip Dodawanie zdjęć i filmów do biblioteki zdjęć Wskazówka:

Foldery obserwowane można też przeglądać i zmieniać, wybierając Narzędzia > Opcje > Zdjęcia.

 

Zobacz również:

Modyfikowanie opcji widoku Zdjęcia

Usuwanie i przywracanie zdjęć i filmów

Dodawanie zdjęć i filmów do biblioteki zdjęć