Przeglądanie zdjęć i filmów

Aby przeglądać zdjęcia i filmy w oprogramowaniu Nokia Ovi Suite:

  1. Jeśli widok Zdjęcia nie jest aktywny, wybierz Zdjęcia na pasku narzędzi pakietu Nokia Ovi Suite.

  2. W obszarze nawigacji wybierz widok lub folder zawierający zdjęcia lub filmy, które chcesz zobaczyć. Zobacz również Widoki i foldery dostępne w bibliotece zdjęć.

  3. W widoku miniatur wybierz zdjęcie lub film , a następnie nad obszarem treści kliknij ikonę Wyświetl pojedynczą pozycję lub Zobacz na pełnym ekranie.

    • Po obu stronach widoku pojedynczej pozycji znajdują się strzałki, które umożliwiają przejście do następnej i poprzedniej pozycji, a w prawym górnym rogu dostępne są przyciski obrotu zdjęcia. Odtwarzanie filmów można zatrzymać, a suwak umożliwia przechodzenie do dowolnego fragmentu nagrania.

    • W widoku pełnego ekranu na górze dostępny jest automatycznie ukrywający się pasek, który umożliwia przechodzenie do następnej lub poprzedniej pozycji, powiększanie zdjęć za pomocą suwaka, obracanie zdjęć oraz zamknięcie widoku pełnego ekranu. Suwak widoczny podczas odtwarzania filmów umożliwia przechodzenie do dowolnego fragmentu nagrania wideo.

 

Ovi Nokia Help tip Przeglądanie zdjęć i filmów Wskazówka:

Aby zmienić widok, kliknij dwukrotnie zdjęcie lub film. Powiększone zdjęcie można przesuwać, przeciągając je myszą.

 

Zobacz również:

Widoki i foldery w bibliotece zdjęć

Dodawanie zdjęć i filmów do biblioteki zdjęć

Przeglądanie zdjęć i filmów