Przeglądanie zdjęć i filmów w urządzeniu

Aby przeglądać zdjęcia i filmy przechowywane w urządzeniu, w obszarze urządzeń, w lewym dolnym rogu widoku Zdjęcia, wybierz opcję Wszystkie. Zapisane w urządzeniu zdjęcia i filmy wyświetlane są w obszarze treści. Jeśli opcja Wszystkienie jest widoczna, kliknij małą strzałkę, aby tę opcję uwidocznić.

Ovi Nokia Help info Przeglądanie zdjęć i filmów w urządzeniu Uwaga:

Im więcej zdjęć i filmów masz w swoim urządzeniu, tym dłużej trwa ich ładowanie do widoku zdjęć.

 

Pliki z urządzenia są wyświetlane w widoku miniatur, w którym można:

 

Aby przeglądać zdjęcia na pełnym ekranie, oglądać filmy, obracać zdjęcia w lewo lub w prawo, najpierw zsynchronizuj lub skopiuj je do biblioteki zdjęć w programie Nokia Ovi Suite. Więcej o tym przeczytasz w tematach Kopiowanie zdjęć i filmów i Informacje o synchronizowaniu zdjęć i filmów.

 

Zobacz również:

Widoki i foldery w bibliotece zdjęć

Przeglądanie zdjęć i filmów

Tryby wyświetlania

Przeglądanie zdjęć i filmów w urządzeniu