Przeglądanie właściwości zdjęcia

Aby wyświetlić właściwości zdjęcia, zaznacz żądane zdjęcie w obszarze treści i przejdź do opcji Widok > Właściwości. Pojawi się okno dialogowe Właściwości, w którym można odczytać następujące dane:

  • Nazwa pliku.

  • Wymiary gabarytowe i rozmiar pliku graficznego.

  • Data zrobienia zdjęcia.

 

Ovi Nokia Help tip Przeglądanie właściwości zdjęcia Wskazówka:

Nazwę zdjęcia można zmienić w oknie dialogowym Właściwości. Aby to zrobić, kliknij pole edycji nazwy pliku i wpisz nową nazwę tego pliku. Kliknij OK, aby potwierdzić nową nazwę.

Przeglądanie właściwości zdjęcia