Przeglądanie właściwości filmu

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o filmie, w obszarze treści zaznacz żądany film i przejdź do opcji Widok > Właściwości. Pojawi się okno dialogowe Właściwości, w którym można odczytać następujące dane:

  • Nazwa pliku.

  • Wymiary klatki filmu w pikselach

  • Rozmiar pliku wideo.

  • Data nagrania filmu.

  • Czas trwania filmu.

 

Ovi Nokia Help tip Przeglądanie właściwości filmu Wskazówka:

Nazwę filmu można zmienić w oknie dialogowym Właściwości. Aby to zrobić, kliknij pole edycji nazwy pliku i wpisz nową nazwę tego pliku. Kliknij OK, aby potwierdzić nową nazwę.

Przeglądanie właściwości filmu