Otwieranie widoku Zdjęcia

Aby otworzyć widok Zdjęcia, kliknij ikonę Zdjęcia na górnym pasku nawigacyjnym. Gdy otworzy się widok Zdjęcia, możesz w obszarze treści zobaczyć wszystkie zdjęcia i filmy z biblioteki zdjęć.

Aby zobaczyć zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu, w obszarze urządzeń, w lewym dolnym rogu widoku Zdjęcia wybierz grupę Wszystkie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Widoki i foldery dostępne w bibliotece zdjęć, Przeglądanie zdjęć i filmów oraz Przeglądanie zdjęć i filmów w urządzeniu.

Dzięki funkcji folderów obserwowanych pakietu Nokia Ovi Suite można automatycznie dodawać zdjęcia i filmy do biblioteki zdjęć, co umożliwia śledzenie zmian w tych folderach przez pakiet Nokia Ovi Suite. Więcej informacji zawiera temat Dodawanie zdjęć i filmów do biblioteki zdjęć.

Otwieranie widoku Zdjęcia