Omówienie widoku Zdjęcia

W widoku Zdjęcia można wykonywać następujące czynności:

  • Przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu i w bibliotece zdjęć pakietu Nokia Ovi Suite.

  • Kopiować zdjęcia i filmy między urządzeniem i biblioteką zdjęć.

  • Dodawać zdjęcia i filmy z folderów na komputerze do biblioteki zdjęć.

  • Porządkować zdjęcia i filmy w tworzonych albumach.

 

Widok Zdjęcia umożliwia przechowywanie biblioteki zdjęć na komputerze i przeglądanie zdjęć i filmów w urządzeniach Nokia. W obszarze urządzeń wyświetlane są aktualnie podłączone urządzenia, urządzenie wybrane aktualnie do przeglądania, a także stan bieżących operacji.

Program Nokia Ovi Suite obsługuje zdjęcia w formatach .jpg i .jpeg oraz filmy w formatach .mp4, .3gp, .3gpp, .avi, .wmv i .mpe. Niektóre warianty tych formatów wideo mogą nie być obsługiwane przez program Nokia Ovi Suite.

Ovi Nokia Help info Omówienie widoku Zdjęcia Uwaga:

Niektóre modele urządzenia nie obsługują wszystkich funkcji pakietu Nokia Ovi Suite. Dlatego też niektóre z funkcji opisywanych w niniejszej pomocy mogą nie być dostępne w Twoim urządzeniu.

 

Zobacz również:

Otwieranie widoku Zdjęcia

Tryby wyświetlania

Modyfikowanie opcji zdjęć i filmów

Omówienie widoku Zdjęcia