Modyfikowanie opcji widoku Zdjęcia

Aby zmodyfikować opcje widoku Zdjęcia, wybierz Narzędzia > Opcje. Opcje specyficzne dla widoku Zdjęcia można przeglądać i modyfikować na karcie Synchronizacja urządzenia i na karcie Zdjęcia.

Definiowanie opcji synchronizacji zdjęć

Przejdź na kartę Synchronizacja urządzenia i z rozwijanego menu wybierz urządzenie, którego opcje chcesz zmodyfikować. Jeśli z komputerem połączone jest tylko jedno urządzenie, zostanie ono wybrane automatycznie. Z listy pozycji, które można synchronizować, wybierz Zdjęcia, aby po kliknięciu opcji Synchronizuj wszystko nowe zdjęcia lub filmy z urządzenia zostały skopiowane do programu Nokia Ovi Suite. Zaznaczenie pola wyboru znajdującego się na dole okna włącza automatyczne synchronizowanie przy każdym połączeniu urządzenia z komputerem. Więcej informacji zawiera temat Informacje o synchronizowaniu zdjęć i filmów.

Wybór folderu na zdjęcia i filmy

Aby wybrać lokalizację dla zdjęć i filmów, przejdź do karty Zdjęcia, Aby zmienić bieżącą lokalizację, kliknij przycisk Zmień.

Dodawanie i usuwanie folderów obserwowanych

Przejdź na kartę Zdjęcia, aby dodać lub usunąć foldery obserwowane, które program Nokia Ovi Suite skanuje regularnie w poszukiwaniu nowych zdjęć lub filmów, a znalezione pliki automatycznie dodaje do biblioteki zdjęć. Więcej informacji zawiera temat Dodawanie zdjęć i filmów do biblioteki zdjęć.

Modyfikowanie opcji widoku Zdjęcia