Synchronizowanie danych

Dane z urządzenia mobilnego mogą być na bieżąco synchronizowane z programem Nokia Ovi Suite. Dzięki temu można mieć dostęp do tych samych danych przechowywanych zarówno w urządzeniu mobilnym, jak i na komputerze. Na wypadek utraty urządzenia wszystkie dane będą bezpiecznie przechowywane w programie Nokia Ovi Suite.

Pierwsze kroki z synchronizacją

Gdy pierwszy raz podłączysz urządzenie do komputera, program Nokia Ovi Suite nie wyświetli żadnych danych z urządzenia. Najpierw wybierz opcje synchronizacji, po czym zsynchronizuj dane urządzenia. Typy danych, które można synchronizować: kontakty, zdjęcia i filmy, wiadomości, pozycje kalendarza i zadań, notatki oraz zakładki i kanały internetowe.

Ovi Nokia Help info Synchronizowanie danych Uwaga:

Niektóre w wymienionych wyżej typów danych mogą nie być dostępne. Zależy to od modelu używanego urządzenia oraz aplikacji zainstalowanych na komputerze.

Aby ustawić synchronizację:

  1. W programie Nokia Ovi Suite przejdź do widoku startowego i wybierz Konfiguruj synchronizację.

  2. Wybierz typy danych, które chcesz synchronizować między urządzeniem i programem Nokia Ovi Suite.

  3. Zdecyduj, czy chcesz, żeby dane wybranych typów były synchronizowane automatycznie. Synchronizacja automatyczna jest przeprowadzana po każdym połączeniu urządzenia z programem Nokia Ovi Suite lub po wybraniu w obszarze wyboru urządzeń innego niż właśnie używane urządzenie.

 

Ovi Nokia Help info Synchronizowanie danych Uwaga:

W czasie synchronizacji danych nie odłączaj urządzenia od komputera.

Jeśli nie będzie można w pełni zsynchronizować danych między urządzeniem i komputerem, pojawi się okno dialogowe ze szczegółowymi informacjami o możliwych problemach (na przykład przerwanie połączenia z urządzeniem).

 

Zobacz również:

Modyfikowanie opcji synchronizacji urządzenia

Synchronizowanie danych