Omówienie widoku startowego

W widoku startowym znajdują się najnowsze dane programu Nokia Ovi Suite, które podzielone są na cztery obszary: kontakty, zdjęcia, wiadomości i muzyka. Jest to bardzo wygodny punkt do korzystania z tej zawartości.

Z widoku startowego można też łatwo uzyskać dostęp do polecanych aplikacji, gier i innych materiałów, dostępnych do pobrania z Ovi Sklepu. Więcej o tym przeczytasz w temacie Aplikacje, muzyka i inne materiały z Ovi.

Urządzenie i program Nokia Ovi Suite

Aby w pełni wykorzystać możliwości programu Nokia Ovi Suite, podłącz swoje urządzenie mobilne do komputera. Więcej o tym przeczytasz w temacie Omówienie możliwości połączeń. Gdy urządzenie mobilne jest połączone z komputerem, w obszarze urządzeń widoku startowego wyświetlany jest obraz urządzenia i jego nazwa. Więcej informacji o obszarze urządzeń zawiera temat Połączone urządzenia. O tym, jak zmienić nazwę urządzenia i jak utworzyć kopie zapasową jego zawartości, przeczytasz w temacie Zmiana opcji urządzenia.

Najnowsze dane w widoku startowym

Gdy pierwszy raz podłączysz urządzenie do komputera, obszary zarezerwowane dla danych osobistych będą puste. Zacznij od wyboru zawartości, którą chcesz synchronizować między urządzeniem i programem Nokia Ovi Suite. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w temacie Synchronizowanie danych.

Widok startowy umożliwia również bardziej szczegółowe przeglądanie czterech typów danych. W widoku startowym kliknij na przykład obszar kontaktów, aby otworzyć widok Kontakty, w którym możesz przeglądać i edytować wszystkie kontakty. Aby wrócić do widoku startowego, na górnym pasku nawigacyjnym programu Nokia Ovi Suite kliknij Widok startowy. Więcej informacji znajdziesz w tematach Kontakty w widoku startowym, Wiadomości w widoku startowym, Muzyka w widoku startowym i Zdjęcia w widoku startowym.

Wskazówki co do korzystania z programu Nokia Ovi Suite i łatwego dostępu do narzędzi

Z lewej strony widoku startowego wyświetlane są wskazówki co do korzystania z programu Nokia Ovi Suite. Są tam również linki do najbardziej przydatnych w danej sytuacji narzędzi programu Nokia Ovi Suite. Wskazówki i linki do narzędzi dotyczą następujących zagadnień:

  • Aktualizacja programu Nokia Ovi Suite, Aktualizacja oprogramowania urządzenia lub Instalacja aplikacji: sprawdź najnowsze aktualizacje oprogramowania i aktualizuj zarówno program Nokia Ovi Suite, jak i urządzenie Nokia. Aktualizować możesz też niektóre aplikacje urządzenia. Dostępne również poprzez menu Narzędzia > Aktualizacje oprogramowania. Więcej o tym przeczytasz w temacie Omówienie aktualizacji oprogramowania.

  • Łączenie z internetem: do połączenia komputera z internetem użyj urządzenia mobilnego. Dostępne również poprzez menu Narzędzia > Połącz z internetem. Więcej o tym przeczytasz w temacie Omówienie połączeń internetowych.

  • Konfigurowanie synchronizacji: wybierz dane, które mają być synchronizowane między urządzeniem i programem Nokia Ovi Suite. Jeśli chcesz, możesz ustawić automatyczną synchronizację przy każdym połączeniu urządzenia z komputerem. Dostępne również poprzez menu Synchronizacja > Opcje synchronizacji. Więcej o tym przeczytasz w temacie Informacje o synchronizacji.

  • Kopie zapasowe danych z urządzenia: w programie Nokia Ovi Suite twórz kopie zapasowe danych ze swojego urządzenia, zabezpieczając w ten sposób ważne pliki i informacje. Dostępne również poprzez menu Narzędzia > Kopia zapasowa. Więcej o tym przeczytasz w temacie Omówienie procesu tworzenia i przywracania kopii zapasowych.

  • Dodawanie materiałów: wybierz foldery obserwowane, aby automatycznie dodawać do programu Nokia Ovi Suite zdjęcia i filmy z wybranych folderów na komputerze. Okno dialogowe wyboru folderów pojawia się automatycznie wraz z uruchomieniem aplikacji Zdjęcia lub Muzyka, podczas gdy foldery obserwowane nie zostały jeszcze określone. Gdy funkcja Dodawanie materiałów nie jest już dostępna w widoku startowym, można zawsze uzyskać do niej dostęp przez wybór Plik > Dodaj foldery obserwowane.

 

Ovi Nokia Help info Omówienie widoku startowego Uwaga:

Nie wszystkie wskazówki i linki do narzędzi są dostępne przez cały czas.

Zobacz również:

Omówienie programu Nokia Ovi Suite

Omówienie widoku startowego