Kopiowanie wiadomości

Po połączeniu urządzenia z komputerem wiadomości z urządzenia zostaną skopiowane do komputera i pokazane w grupie Wszystkie. Kopiować można również wybrane wiadomości z urządzenia do komputera lub z komputera do urządzenia.

Aby skopiować wiadomości z urządzenia do komputera:

  1. Zaznacz jeden z folderów wymienionych w obszarze urządzeń. Pojawi się lista wiadomości zawartych w tym folderze.

  2. Wybierz jedną lub więcej wiadomości. Aby wybrać sąsiednie wiadomości, kliknij pierwszą wiadomość, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatnią wiadomość. Aby wybrać niesąsiadujące ze sobą wiadomości, kliknij pierwszą wiadomość, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj kolejne wiadomości.

  3. Przeciągnij wiadomości do grupy Wszystkie w obszarze nawigacji. Wiadomości zostaną skopiowane na komputer.

 

Aby skopiować wiadomości z komputera do urządzenia:

  1. W obszarze nawigacji zaznacz grupę Wszystkie. Pojawi się lista wszystkich wiadomości na komputerze.

  2. Wybierz jedną lub więcej wiadomości. Aby wybrać sąsiednie wiadomości, kliknij pierwszą wiadomość, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatnią wiadomość. Aby wybrać niesąsiadujące ze sobą wiadomości, kliknij pierwszą wiadomość, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj kolejne wiadomości.

  3. Przeciągnij wiadomości do grupy Moje foldery w obszarze urządzeń. Wiadomości zostaną skopiowane do urządzenia.

 

Ovi Nokia Help tip Kopiowanie wiadomości Wskazówka:

Aby skopiować treść wiadomości do schowka w celu jej wklejenia do innego edytora tekstu, wybierz wiadomość w obszarze wyświetlania pozycji, kliknij prawym przyciskiem treść wiadomości w prawym okienku obszaru treści i wybierz Kopiuj do schowka.

Kopiowanie wiadomości