Zmiana nazwy grupy inteligentnej

Aby zmienić nazwę grupy inteligentnej:

  1. Zaznacz dowolną grupę inteligentną wyświetlaną pod grupą Wszystkie.

  2. Kliknij nazwę grupy inteligentnej.

  3. Wpisz nową nazwę grupy inteligentnej.

  4. Naciśnij klawisz Enter.

 

Zobacz również:

Edytowanie grupy inteligentnej

Zmiana nazwy grupy inteligentnej