Usuwanie i przywracanie wiadomości

Wiadomości można usuwać zarówno z komputera, jak i z urządzenia. Można również przywracać wiadomości zapisane wcześniej na komputerze. Wiadomości usuniętej z urządzenia nie można będzie przywrócić.

Aby usunąć i przywrócić wiadomości na komputerze:

 1. Zaznacz grupę Wszystkie lub grupę inteligentną w obszarze nawigacji. Wyświetlona zostanie lista wiadomości zawartych w grupie Wszystkie lub w wybranej grupie inteligentnej.

 2. Sprawdź, czy podczas wysyłania lub odbierania wiadomości widzisz je uporządkowane według daty. Aby to zrobić, kliknij przyciski w górnej części obszaru wyświetlania pozycji.

 3. Wybierz jedną lub więcej wiadomości do usunięcia. Aby wybrać sąsiednie wiadomości, kliknij pierwszą wiadomość, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatnią wiadomość. Aby wybrać niesąsiadujące ze sobą wiadomości, kliknij pierwszą wiadomość, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj kolejne wiadomości.

 4. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Usuń. Wiadomości zostaną przeniesione do folderu Wiadomości usunięte.

 5. Aby opróżnić folder Wiadomości usunięte, kliknij prawym przyciskiem nazwę folderu w obszarze nawigacji i z otwartego menu podręcznego wybierz opcję Opróżnij folder Wiadomości usunięte.
  LUB
  Aby przywrócić wiadomości z folderu Wiadomości usunięte, zaznacz nazwę tego folderu w obszarze nawigacji, wybierz żądane wiadomości w obszarze wyświetlania pozycji, kliknij prawym przyciskiem i wybierz Przywróć.

Ovi Nokia Help tip Usuwanie i przywracanie wiadomości Wskazówka:

Wiadomości można również trwale usuwać, zaznaczając je w obszarze wyświetlania pozycji i naciskając klawisze Shift+Delete.

Aby przywrócić usuniętą wiadomość należącą do wątku wiadomości, kliknij Przywróć, podczas gdy wiadomość jest wyświetlana w obszarze treści.

Aby trwale usunąć wiadomości z urządzenia:

 1. Zaznacz jeden z folderów wymienionych w obszarze urządzeń. Pojawi się lista wiadomości zawartych w tym folderze.

 2. Wybierz jedną lub więcej wiadomości do usunięcia. Aby wybrać sąsiednie wiadomości, kliknij pierwszą wiadomość, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatnią wiadomość. Aby wybrać niesąsiadujące ze sobą wiadomości, kliknij pierwszą wiadomość, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj kolejne wiadomości.

 3. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Usuń. Wiadomość zostanie trwale usunięta z urządzenia bez możliwości jej przywrócenia.

Usuwanie i przywracanie wiadomości