Usuwanie grupy inteligentnej

Aby usunąć grupę inteligentną:

  1. Zaznacz dowolną grupę inteligentną wyświetlaną pod grupą Wszystkie.

  2. Wybierz opcję Edycja > Usuń grupę inteligentną.

  3. Potwierdź chęć usunięcia. Grupa inteligentna zostanie usunięta, ale zawarte w niej wiadomości nie zostaną usunięte z komputera (wiadomości te są nadal widoczne w grupie Wszystkie).

Usuwanie grupy inteligentnej