Tworzenie grupy inteligentnej

Aby utworzyć grupę inteligentną:

  1. Kliknij opcję Dodaj grupę inteligentną widoczną poniżej grup inteligentnych wyświetlanych już w widoku Wiadomości. Otwarte zostanie okno dialogowe “Nowa grupa inteligentna”.

  2. Wprowadź nazwę grupy inteligentnej.

  3. Na rozwijanej liście reguł kliknij regułę, która ma zostać zastosowana do wiadomości, na przykład Status wiadomości.

  4. Na rozwijanej liście wartości wybranej reguły kliknij żądaną wartość, na przykład Nieprzeczytane.

  5. Aby zdefiniować kolejną regułę oraz jej wartość, kliknij opcję Dodaj nową regułę. Podczas tworzenia grupy inteligentnej wyświetlana jest liczba wiadomości pasujących do zdefiniowanych reguł.

  6. Po zakończeniu tworzenia grupy inteligentnej kliknij przycisk Zapisz, aby zamknąć okno dialogowe. Utworzona grupa inteligentna zostanie wyświetlona w obszarze nawigacji.

 

Zobacz również:

Edytowanie grupy inteligentnej

Usuwanie grupy inteligentnej

Tworzenie grupy inteligentnej