Synchronizowanie wiadomości

Dane z urządzenia mobilnego mogą być na bieżąco synchronizowane z programem Nokia Ovi Suite. Dzięki temu można mieć dostęp do tych samych danych przechowywanych zarówno w urządzeniu mobilnym, jak i na komputerze. Na wypadek utraty urządzenia wszystkie dane będą bezpiecznie przechowywane w programie Nokia Ovi Suite. Wybierz typy danych, które chcesz synchronizować, na przykład kontakty, wiadomości i zdjęcia.

W widoku startowym programu Nokia Ovi Suite możesz łatwo sprawdzić, ile nowych wiadomości jest w urządzeniu gotowych do synchronizacji z komputerem.

Aby ręcznie zsynchronizować wiadomości z urządzenia na komputer:

  • Jeśli jesteś w widoku startowym programu Nokia Ovi Suite, w obszarze Wiadomości kliknij Synchronizuj.

  • Jeśli jesteś w widoku Wiadomości programu Nokia Ovi Suite, w obszarze urządzeń kliknij Synchronizuj wiadomości .

 

Synchronizacja automatyczna

Wiadomości mogą być również synchronizowane automatycznie po każdym podłączeniu urządzenia do komputera. W tym celu należy zmodyfikować opcje synchronizacji urządzenia.

Aby automatycznie synchronizować wiadomości:

  1. Wybierz Narzędzia > Opcje lub kliknij prawym przyciskiem obraz urządzenia w obszarze urządzeń i wybierz Opcje urządzenia [nazwa urządzenia].

  2. Przejdź do karty Synchronizacja urządzenia i z menu rozwijanego wybierz urządzenie, którego opcje synchronizacji chcesz zmodyfikować. Jeśli z komputerem połączone jest tylko jedno urządzenie, zostanie ono wybrane automatycznie.

  3. Wybierz wiadomości do zsynchronizowania i wybierz opcję automatycznej synchronizacji.

  4. Kliknij OK, aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć okno dialogowe.

 

Ovi Nokia Help info Synchronizowanie wiadomości Uwaga:

Jeśli przed aktualizacją wiadomości przesyłane były utwory muzyczne chronione przed kopiowaniem, przełącz tryb USB urządzenia z powrotem na tryb USB Nokia Ovi Suite (lub PC Suite). Więcej szczegółów dotyczących wybierania trybu USB znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Synchronizowanie wiadomości