Kopiowanie grupy inteligentnej

Istniejącą grupę inteligentną można skopiować, a następnie zmodyfikować reguły, które będą stosowane do duplikatu. Dzięki temu nie ma potrzeby tworzenia grupy inteligentnej od podstaw.

Aby skopiować grupę inteligentną:

  1. Zaznacz dowolną grupę inteligentną wyświetlaną pod grupą Wszystkie.

  2. Kliknij prawym przyciskiem, a następnie wybierz opcję Kopiuj reguły. Otwarte zostanie okno dialogowe „Edycja grupy inteligentnej” z wyświetloną domyślną nazwą grupy inteligentnej. Jeśli chcesz zmienić nazwę grupy, wpisz nową nazwę w polu nazwy.

  3. Przeprowadź edycję reguł stosowanych do danej grupy inteligentnej.

  4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zamknąć okno dialogowe.

 

Zobacz również:

Edytowanie grupy inteligentnej

Kopiowanie grupy inteligentnej