Importowanie wiadomości

Wiadomości z plików CSV utworzonych w programie Nokia Ovi Suite lub Nokia PC Suite można odzyskać.

Aby zaimportować do programu Ovi Suite wiadomości z pliku CSV:

  1. Wybierz polecenie Plik > Importuj wiadomości.

  2. Zlokalizuj i wybierz plik CSV zawierający wiadomości. Kliknij przycisk OK. Wszystkie wiadomości z pliku zostaną skopiowane do programu Nokia Ovi Suite.

 

Pliki CSV można także przeglądać w wielu arkuszach kalkulacyjnych.

 

Zobacz również:

Eksportowanie wiadomości

Importowanie wiadomości