Eksportowanie wiadomości

Wszystkie wiadomości z programu Nokia Ovi Suite można przechowywać w pliku CSV. To dobry sposób na tworzenie kopii zapasowych wiadomości.

Aby wyeksportować wiadomości do pliku CSV w programie Nokia Ovi Suite:

  1. Wybierz polecenie Plik > Eksportowanie wszystkich wiadomości.

  2. Wybierz istniejący plik CSV, aby go nadpisać, lub wybierz Nowy w celu utworzenia nowego pliku.

  3. Kliknij przycisk OK. Wszystkie wiadomości zostaną zapisane w pliku.

 

Wiadomości można zaimportować z powrotem do programu Nokia Ovi Suite. Więcej informacji zawiera temat Importowanie wiadomości.

Pliki CSV można także przeglądać bezpośrednio w wielu arkuszach kalkulacyjnych.

 

Zobacz również:

Importowanie wiadomości

 

Eksportowanie wiadomości