Edytowanie grupy inteligentnej

Aby przeprowadzić edycję grupy inteligentnej:

  1. Zaznacz dowolną grupę inteligentną wyświetlaną pod grupą Wszystkie.

  2. Wybierz opcję Edycja > Edytuj grupę inteligentną. Otwarte zostanie okno dialogowe “Edycja grupy inteligentnej”.

  3. Zmodyfikuj nazwę grupy inteligentnej lub reguły stosowane do tej grupy.

  4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zamknąć okno dialogowe.

 

Zobacz również:

Kopiowanie grupy inteligentnej

Usuwanie grupy inteligentnej

Edytowanie grupy inteligentnej