Tworzenie i wysyłanie wiadomości

Przed rozpoczęciem wysyłania wiadomości sprawdź, czy urządzenie jest połączone z komputerem. Połączone urządzenia są wyświetlane w obszarze statusu urządzenia. Urządzenie można połączyć z komputerem przy użyciu kabla lub bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Ovi Nokia Help info Tworzenie i wysyłanie wiadomości Uwaga:

W urządzeniach z dwiema kartami SIM (dual SIM) do wysyłania wiadomości używana jest karta SIM1. Karta SIM1 umieszczona jest w wewnętrznym uchwycie karty SIM. Jeśli wiadomości chcesz wysyłać za pomocą innej karty SIM, zamień karty SIM w urządzeniu.

 

Aby utworzyć i wysłać wiadomość:

  1. W obszarze wyświetlania pozycji kliknij Utwórz wiadomość.

  2. Rozpocznij wpisywanie opisu lub numeru telefonu żądanego odbiorcy. Wyświetlona zostanie lista pasujących kontaktów znalezionych w urządzeniu lub na komputerze. Wybierz z listy odbiorcę do dodania i naciśnij klawisz Enter.

  3. Aby dodać więcej odbiorców, kliknij opcję Dodaj odbiorcę.

  4. Po dodaniu wszystkich odbiorców wiadomości kliknij przycisk Zamknij.

  5. Wpisz swoją wiadomość w polu tekstowym. Podczas wprowadzania wiadomości poniżej pola tekstowego widoczna jest liczba pozostałych znaków oraz liczba wiadomości, które zostaną wysłane.

  6. Kliknij Wyślij.

 

Ovi Nokia Help tip Tworzenie i wysyłanie wiadomości Wskazówka:

Aby usunąć jakiegoś odbiorcę tworzonej wiadomości, zaznacz żądanego odbiorcę i naciśnij klawisz Delete.

Aby utworzyć nowy kontakt, kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości