Przesyłanie wiadomości dalej

Przed rozpoczęciem wysyłania wiadomości sprawdź, czy urządzenie jest połączone z komputerem. Połączone urządzenia są wyświetlane w obszarze statusu urządzenia. Urządzenie można połączyć z komputerem przy użyciu kabla lub bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Ovi Nokia Help info Przesyłanie wiadomości dalej Uwaga:

W urządzeniach z dwiema kartami SIM (dual SIM) do wysyłania wiadomości używana jest karta SIM1. Karta SIM1 umieszczona jest w wewnętrznym uchwycie karty SIM. Jeśli wiadomości chcesz wysyłać za pomocą innej karty SIM, zamień karty SIM w urządzeniu.

 

Aby przesłać wiadomość dalej:

  1. Zaznacz żądaną wiadomość w obszarze wyświetlania pozycji i wybierz Narzędzia > Prześlij dalej.

  2. Kliknij opcję Dodaj odbiorcę, aby rozpocząć dodawanie odbiorców wiadomości. Rozpocznij wpisywanie opisu lub numeru telefonu żądanego odbiorcy. Wyświetlona zostanie lista pasujących kontaktów znalezionych w urządzeniu lub na komputerze. Wybierz z listy odbiorcę do dodania i naciśnij klawisz Enter.

  3. Aby dodać więcej odbiorców, kliknij opcję Dodaj odbiorcę.

  4. Po dodaniu wszystkich odbiorców wiadomości kliknij przycisk Zamknij.

  5. W razie potrzeby zmodyfikuj tekst wiadomości.

  6. Kliknij Wyślij.

 

Ovi Nokia Help tip Przesyłanie wiadomości dalej Wskazówka:

Aby usunąć jakiegoś odbiorcę tworzonej wiadomości, zaznacz żądanego odbiorcę i naciśnij klawisz Delete.

Aby odpowiedzieć na wiadomość, przesłać ją dalej lub usunąć, możesz również kliknąć wiadomość prawym przyciskiem w obszarze treści lub obszarze wyświetlania pozycji.

Przesyłanie wiadomości dalej