Odpowiadanie na wiadomości

Przed rozpoczęciem wysyłania wiadomości sprawdź, czy urządzenie jest połączone z komputerem. Połączone urządzenia są wyświetlane w obszarze statusu urządzenia. Urządzenie można połączyć z komputerem przy użyciu kabla lub bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Ovi Nokia Help info Odpowiadanie na wiadomości Uwaga:

W urządzeniach z dwiema kartami SIM (dual SIM) do wysyłania wiadomości używana jest karta SIM1. Karta SIM1 umieszczona jest w wewnętrznym uchwycie karty SIM. Jeśli wiadomości chcesz wysyłać za pomocą innej karty SIM, zamień karty SIM w urządzeniu.

 

Aby odpowiedzieć na wiadomość:

  1. Zaznacz żądaną wiadomość w obszarze wyświetlania pozycji i wybierz Narzędzia > Odpowiedz. Twoja wiadomość zostanie wysłana do nadawcy oryginalnej wiadomości.

  2. Wpisz swoją wiadomość w polu tekstowym. Podczas wprowadzania wiadomości poniżej pola tekstowego widoczna jest liczba pozostałych znaków oraz liczba wiadomości, które zostaną wysłane.

  3. Kliknij Wyślij.

 

Ovi Nokia Help tip Odpowiadanie na wiadomości Wskazówka:

Można wybrać również więcej niż jedną wiadomość. Odpowiedź zostanie wówczas wysłana do wszystkich nadawców wybranych wiadomości.

Aby odpowiedzieć na wiadomość, przesłać ją dalej, usunąć lub utworzyć nowy kontakt, możesz też kliknąć wiadomość prawym przyciskiem w obszarze wyświetlania pozycji lub treści.

Odpowiadanie na wiadomości