Wyświetlanie wiadomości

Wiadomości zapisane na komputerze lub w urządzeniu można szybko przeglądać, wyświetlając listę wiadomości w obszarze wyświetlania pozycji. W obszarze wyświetlania pozycji widoczne są pierwsze słowa wszystkich wiadomości. Po zaznaczeniu wiadomości w obszarze wyświetlania pozycji pełny tekst wiadomości widoczny jest w obszarze treści.

Aby wyświetlić wiadomości zapisane na komputerze, w obszarze nawigacji zaznacz grupę “Wszystkie”. Wyświetlona zostanie wówczas lista wszystkich wiadomości na komputerze. Można również kliknąć dowolną grupę inteligentną wymienioną poniżej grupy Wszystkie, aby wyświetlić tylko wiadomości należące do wybranej grupy inteligentnej. Więcej szczegółów zawiera temat Informacje o grupach inteligentnych.

Wiadomości zapisane na komputerze mogą być wyświetlane następująco:

  • Według daty wysłania lub odebrania wiadomości.

  • Według kontaktu, od którego odebrana lub do którego wysłana została wiadomość.

 

Te dwa tryby można przełączać, klikając przyciski w górnej części obszaru wyświetlania pozycji.

Aby wyświetlić wiadomości z urządzenia, gdy jest podłączone do komputera, w obszarze urządzeń widoku Wiadomości zaznacz jeden z folderów wiadomości w urządzeniu, na przykład Skrzynka odbiorcza, Wiadomości wysłane lub Kopie robocze (nazwy folderów mogą być różne). Wyświetlona zostanie wówczas lista wiadomości znajdujących się w wybranym folderze.

Przeglądanie wątków wiadomości

Wszystkie wiadomości wysłane do lub odebrane od konkretnego kontaktu można przeglądać w wątku wiadomości. Aby wyświetlić wątek wiadomości, zaznacz żądaną wiadomość w obszarze wyświetlania pozycji, a cały wątek wiadomości z danym kontaktem zostanie wyświetlony w obszarze treści. Wątek wiadomości jest wyświetlany w kolejności chronologicznej z najnowszą wiadomością u góry listy.

 

Zobacz również:

Filtrowanie wiadomości

Kopiowanie wiadomości

Usuwanie i przywracanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości