Filtrowanie wiadomości

Przy przeglądaniu wiadomości zapisanych na komputerze lub w urządzeniu można filtrować wiadomości aktualnie widoczne w obszarze wyświetlania pozycji, a to w celu łatwiejszego odszukania konkretnej wiadomości. Wiadomości można filtrować według opisów nadawców lub odbiorców wiadomości albo według słów występujących w tekście wiadomości. Wiadomości zawierające filtrowany tekst są widoczne w obszarze wyświetlania pozycji.

Aby filtrować wiadomości z komputera:

  1. W obszarze nawigacji zaznacz grupę Wszystkie, aby przefiltrować wszystkie wiadomości zapisane na komputerze.
    LUB
    Zaznacz dowolną z grup inteligentnych widocznych pod grupą Wszystkie, aby przefiltrować tylko wiadomości zawarte w danej grupie inteligentnej. Więcej o grupach inteligentnych przeczytasz w temacie Informacje o grupach inteligentnych.

  2. Zacznij wpisywać tekst filtru w polu poniżej obszaru wyświetlania pozycji. Filtrowanie rozpoczyna się natychmiast i widoczna jest lista wiadomości pasujących do wprowadzonego tekstu.

  3. Aby wyczyścić pole Filtruj wiadomości, kliknij opcję Wyczyść.

 

Aby filtrować wiadomości z urządzenia:

  1. Zaznacz żądany folder urządzenia w obszarze urządzenia.

  2. Zacznij wpisywać tekst filtru w polu poniżej obszaru wyświetlania pozycji. Filtrowanie rozpoczyna się natychmiast i widoczna jest lista wiadomości pasujących do wprowadzonego tekstu.

  3. Aby wyczyścić pole Filtruj wiadomości, kliknij opcję Wyczyść.

 

Ovi Nokia Help info Filtrowanie wiadomości Uwaga:

Jeśli nie ma żadnej wiadomości pasującej do wpisanego tekstu, obszar wyświetlania pozycji będzie pusty.

Filtrowanie wiadomości