Otwieranie widoku Wiadomości

W widoku Wiadomości można przeglądać wiadomości zapisane na komputerze, a także w urządzeniu, gdy urządzenie jest podłączone do komputera.

Aby otworzyć widok Wiadomości, kliknij ikonę Wiadomości na górnym pasku nawigacyjnym. Po otwarciu widoku Wiadomości widoczne są wiadomości z urządzenia wymienionego w obszarze urządzeń.

Ovi Nokia Help info Otwieranie widoku Wiadomości Uwaga:

Podczas odtwarzania danych urządzenia we wszystkich widokach pakietu Nokia Ovi Suite obszar urządzenia jest zamknięty. Ma to na celu zapobiegnięcie ewentualnej awarii urządzenia podczas tego procesu.

Zobacz również:

Wyświetlanie wiadomości

Otwieranie widoku Wiadomości