Rozwiązywanie problemów z tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych

Jeśli nie powiedzie się tworzenie lub przywracanie kopii zapasowej danych urządzenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli utracone zostało połączenie między urządzeniem a komputerem, najpierw ponownie uruchom urządzenie. W przeciwnym przypadku urządzenie przestanie funkcjonować. Następnie podłącz ponownie kabel USB do urządzenia w trybie USB o nazwie Nokia Ovi Suite (lub PC Suite). Jeśli to nie pomoże, przejdź na połączenie Bluetooth. Więcej informacji o połączeniu Bluetooth urządzenia z komputerem znajdziesz w temacie Informacje o łączeniu urządzenia przy użyciu technologii Bluetooth.

  • W razie stwierdzenia niskiego poziomu naładowania baterii podłącz urządzenie do ładowarki.

  • Jeśli nie można znaleźć folderu, w którym ma zostać zapisany plik kopii zapasowej, sprawdź ścieżkę dostępu do folderu lub wybierz inny folder.

  • Jeśli na dysku twardym komputera nie ma wolnego miejsca wystarczającego do zapisania pliku kopii zapasowej, usuń niektóre pliki z komputera lub przenieś je do pamięci przenośnej bądź na zewnętrzny dysk twardy.

  • Jeśli wybrany plik kopii zapasowej nie jest już dostępny, wybierz inny w celu przywrócenia zawartych w nim danych.

  • Jeśli tworzenie kopii zapasowej niektórych danych z urządzenia lub ich przywracanie nie przebiegło pomyślnie, spróbuj ponownie wykonać te operacje.

  • Jeśli w urządzeniu jest za mało pamięci do przywrócenia wybranego pliku kopii zapasowej, nadmiarowa część zawartości tego pliku zostanie zapisana na komputerze. Zapis ten znajdzie się w lokalizacji, która wcześniej została wybrana do zapisywania plików kopii zapasowych. Lokalizacja ta będzie też pokazana na ekranie. W niektórych przypadkach zawartość nadmiarowa nie zostanie zapisana na komputerze, natomiast pojawi się żądanie zmniejszenie ilości potrzebnego miejsca przez usunięcie zaznaczenia niektórych typów danych w oknie wyboru plików kopii zapasowej kreatora przywracania.

  • Przywracanie nie może być kontynuowane, jeśli nie zostaną wybrane żadne dane do przywrócenia. Wybierz dane do przywrócenia w urządzeniu, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij.

  • Jeśli urządzenie zostało odłączone podczas przywracania, w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia trzeba ponownie je uruchomić i jeszcze raz przeprowadzić tę operację.

Rozwiązywanie problemów z tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych