Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych — omówienie

Za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite utwórz kopię zapasową wszystkich lub części  danych urządzenia. Utworzenie kopii zapasowej jest wskazane np. przed wymianą starego urządzenia na nowe lub w celu bezpiecznego zapisania danych urządzenia na komputerze.

Swoje dane można później przywrócić ze starego urządzenia do nowego lub w razie przypadkowej utraty danych – skorzystać z kreatora przywracania dostępnego w programie Nokia Ovi Suite. Program Nokia Ovi Suite umożliwia także przywracanie kopii zapasowych danych utworzonych przy użyciu programu Nokia PC Suite.

Aby skorzystać z kreatorów tworzenia kopii zapasowych i przywracania, kliknij odpowiednio opcję Narzędzia > Kopia zapasowa lub Narzędzia > Przywróć.

Ovi Nokia Help info Omówienie procesów tworzenia i przywracania kopii zapasowej Uwaga:

Jeśli chronione przed kopiowaniem utwory były przesyłane przed użyciem kreatora tworzenia lub przywracania kopii zapasowych, przełącz tryb USB urządzenia na tryb Nokia Ovi Suite (lub PC Suite) USB. Szczegółowe informacje na temat wybierania trybu USB znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Niektóre modele urządzenia nie obsługują wszystkich funkcji pakietu Nokia Ovi Suite. Dlatego też niektóre z funkcji opisywanych w niniejszej pomocy mogą nie być dostępne w Twoim urządzeniu.

Zobacz również:

Tworzenie kopii zapasowej danych z urządzenia — informacje

Informacje o automatycznym tworzeniu kopii zapasowych

Przywracanie danych urządzenia — informacje

Rozwiązywanie problemów dotyczących tworzenia kopii zapasowych i przywracania

 

Omówienie procesów tworzenia i przywracania kopii zapasowej