Informacje o tworzeniu kopii zapasowej danych urządzenia

Podczas tworzenia kopii zapasowej danych z urządzenia lepiej użyć kabla USB zamiast połączenia Bluetooth, ponieważ znacznie przyspiesza to operację. Więcej o połączeniu przez kabel USB można przeczytać w temacie Podłączanie urządzenia za pomocą kabla USB — informacje.

Jeśli kopia zapasowa nie była wykonywana przez ponad miesiąc, w widoku startowym programu Nokia Ovi Suite wyświetlane jest stosowne przypomnienie. Tworzenie kopii zapasowej możesz rozpocząć, klikając łącze Utwórz kopię teraz.

Ovi Nokia Help info Informacje o tworzeniu kopii zapasowej danych urządzenia Uwaga:

Na czas tworzenia kopii zapasowej wszystkie aplikacje w urządzeniu są zamykane. Na przykład jeśli słuchasz muzyki, zamknięty zostanie odtwarzacz.

 

Przydatne informacje w przypadku korzystania z okna kreatora służącego do wybierania danych

Przy pierwszym użyciu kreatora domyślnie wybierane są wszystkie typy danych. Później typy danych są wstępnie zaznaczone (zgodnie z wcześniejszym wyborem dokonanym podczas używania kreatora). Dane takie jak kontakty, kalendarz i wiadomości są zawsze uwzględniane w kopii zapasowej i nie można usunąć ich zaznaczenia.

Jeśli w urządzeniu znajduje się karta pamięci, można wybrać czy w kopii zapasowej mają się znaleźć również dane z tej karty.

Ovi Nokia Help info Informacje o tworzeniu kopii zapasowej danych urządzenia Uwaga:

Podczas tworzenia kopii zapasowej nie są uwzględniane licencje DRM utworów muzycznych oraz pliki map i wskazówek głosowych. Licencje DRM można odtworzyć, a pliki map i wskazówek głosowych można pobrać ponownie. Więcej informacji zawierają tematy Odzyskiwanie licencji na muzykę po jej przywróceniu i Pobieranie map.

 

Aby zmienić lokalizację, w której na komputerze zapisywane są pliki kopii zapasowej, kliknij przycisk Przeglądaj.

Przydatne informacje w przypadku korzystania z okna kreatora służącego do śledzenia postępu procesu tworzenia kopii zapasowej

Aby zobaczyć postęp procesu tworzenia kopii zapasowej danych urządzenia, kliknij Pokaż szczegóły. Zobaczysz nazwy pojedynczych plików lub typ danych (na przykład kontakty, kalendarz i notatki, wiadomości), który jest aktualnie umieszczany w kopii zapasowej oraz procent ukończenia.

Jeśli zdecydujesz się na zatrzymanie bieżącego procesu tworzenia kopii zapasowej (za pomocą przycisku Zatrzymaj), kreator musi osiągnąć etap zapewniający bezpieczne zatrzymanie tego procesu (co zapobiegnie ewentualnej awarii urządzenia). Po osiągnięciu tego bezpiecznego punktu proces tworzenia kopii zapasowej zostanie zatrzymany. Osiągnięcie tego punktu bezpiecznego zatrzymania może zająć kilka minut.

Ovi Nokia Help info Informacje o tworzeniu kopii zapasowej danych urządzenia Uwaga:

Kliknięcie przycisku Rozpocznij od nowa w oknie zatrzymanego procesu tworzenia kopii zapasowej spowoduje przejście z powrotem do okna wyboru danych, a kliknięcie przycisku Zakończ — zamknięcie kreatora kopii zapasowych.

 

Możliwe jest również automatyczne tworzenie kopii zapasowej w regularnych odstępach czasu. Więcej informacji zawiera temat Informacje o automatycznym tworzeniu kopii zapasowych.

Zobacz również:

Informacje o przywracaniu danych urządzenia

Rozwiązywanie problemów z tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych

 

Informacje o tworzeniu kopii zapasowej danych urządzenia